Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen våren 2022

SIO Grafens vårutlysning ”Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen: Genomförbarhetstudier och förberedelseprojekt” är öppen. Här samlar vi all information om utlysningen.

I det här erbjudandet finansieras genomförbarhetsstudier och förberedelseprojekt som syftar till att långsiktigt utveckla kommersiella tillämpningar med grafen.

Vad kan ni söka för?
Behovsdriven samverkan i två projektformer – genomförbarhetsstudie eller förberedelseprojekt. Projektet ska handla om materialutveckling av grafen eller andra 2D-material som förbättrar funktioner i en tänkt tillämpning.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer. Minst två parter, varav minst ett svenskt företag ska ingå i konsortiet.

Hur mycket kan ni söka?
Upp till 300 000 kronor – Stödnivå max 50 procent – Budget för utlysningen är cirka 3 miljoner kronor.

Läs mer på Vinnovas webbplats.

 

Viktiga datum

  • 18 januari 2022: Utlysningen öppnar för ansökan
  • 26 januari kl. 14.00: Webbinar om utlysningen
  • 3 februari kl. 13.00: Hjälpstuga om utlysningen
  • 28 april kl. 14.00: Sista ansökningsdag
  • 16 juni: Beslut meddelas