Förstudieprojekt samt Forsknings- och Innovationsprojekt 2014

Inom denna utlysning söker vi projekt av karaktären idéinventering eller förstudie för en av företagen identifierad möjlig kommersiell tillämpning inom grafenområdet. Den aktuella utlysningen skall ge inspiration och information inför utformningen av framtida satsningar inom de olika styrkeområdena; materialförsörjning, nanokompositer, tryckt elektronik, högfrekvenselektronik, sensorer, energitillämpningar, ytskikt/membran, livsvetenskaper. Utlysningen stänger 22/9, 2014.