SIO Grafens pris för årets bästa industriellt inriktade examensarbete inom 2D-material

För att stödja industriellt kopplade examensarbeten har SIO Grafen inrättat ett pris för det bästa industriellt inriktade examensarbetet inom 2D-material. Examensarbetet ska ha slutförts under perioden 1 juli 2021 – 30 juni 2022.

Vinnande bidrag får ett pris på 10.000 kr samt bjuds in att presentera sitt examensarbete vid Swedish Graphene Forum 2022, som hålls den 18-19 oktober 2022 i Sundsvall.

Så här nomineras ett examensarbete

Examensarbetet ska vara motsvara minst 30 högskolepoäng för att kunna söka, och vara godkänt av lärosätet vid nomineringen.

Examensarbetets handledare nominerar examensarbetet för priset. En enskild handledare kan nominera ett examensarbete per period. Nomineringen görs genom att handledaren via mejl skickar in examensarbetet till SIO Grafens programchef Elisabeth Sagström-Bäck, elisabeth.sagstrom@siografen.se

Nomineringen ska ske senast den 31 augusti 2022, för ett examensarbete som slutförts under perioden 1 juli 2021 – 30 juni 2022.

Så här väljs vinnaren ut

Vinnaren utses efter följande kriterier:

  • Väl planerat och genomfört arbete
  • Hög industriell relevans
  • Examensarbetet behandlar 2D-material

Juryn består av:

  • Jari Kinaret, Director Graphene Flagship och professor vid Chalmers tekniska högskola
  • Anna Carlsson, CTO för Bright Day Graphene
  • Programkontoret för SIO Grafen