Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

In English >>>

I denna utlysning finansieras innovationsprojekt för industriella tillämpningar där aktörerna gemensamt utvecklar grafenbaserade lösningar för att uppnå förbättrade materialegenskaper och funktioner. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i gruppen.

 

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

  • Genomförbarhetsstudie, litet och stort FoI-projekt – kan sökas inom programmets styrkeområden Ytbeläggning, Elektronik, Energi, Komposit, Bioteknik och/eller Tillverkning.
  • Demonstratorprojekt  – kan endast sökas inom styrkeområdena Ytbeläggning, Elektronik, och/eller Energi.

 

VEM KAN SÖKA?

Aktörsgrupper med företag, institut, universitet, högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Utländska aktörer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta, men inte söka bidrag.


HUR STORT BELOPP KAN MAN SÖKA?

Total budget för utlysningen är 25 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 % av projektets totala stödberättigande kostnader. Maximalt bidrag som kan sökas per projekt:

  • Genomförbarhetsstudie, max. bidrag: 300 000 kronor
  • Litet FoI-projekt, max. bidrag: 1 000 000 kronor
  • Stort FoI-projekt: Ingen övre gräns
  • Demonstratorprojekt: Ingen övre gräns

  
LÄS MER OCH LADDA NER BLANKETTER HÄR >>

Se vår film med information om utlysningen här >>