Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2023

Här finansieras tre typer av samverkansprojekt: Genomförbarhetsstudier, Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, bidra till nya kommersiella tillämpningar med 2D-material. Budget för utlysningen är 10 miljoner kronor, deadline är 7 december. Välkommen med din ansökan!

▶️ Läs allt om utlysningen på Vinnovas hemsida.

▶️ Se ett webbinar om utlysningen här.