Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Read about the call in English here >> 

Utlysningen finansierar industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen och utföras i samverkan mellan företag, institut, universitet och högskolor. Lösningsförslaget ska tydligt utgå från hur grafen, eller något annat tvådimensionellt material, kan tillföra förbättrade materialegenskaper eller funktioner och bli en del i en produkt som tillhör något av företagen i aktörsgruppen.

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

Fyra olika projektformer:

  • Genomförbarhetsstudie, litet och stort FoI-projekt
    kan sökas inom innovationsprogrammets samtliga styrkeområden: Elektronik, Ytbeläggning, Komposit, Energi, Tillverkning och Bioteknik.
  • Demonstratorprojekt
    kan endast sökas inom fyra styrkeområden: Ytbeläggning, Elektronik, Energi och Bioteknik.

Läs mer om SIO Grafens styrkeområden här >>


VEM KAN SÖKA?

Aktörsgrupper med företag, institut, universitet, högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Utländska aktörer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men inte söka stöd för sina kostnader.


HUR STORT BELOPP KAN MAN SÖKA?
Total budget för utlysningen är 20 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 % av projektets totala stödberättigande kostnader. Maximalt bidrag som kan sökas per projekt:

  • Genomförbarhetsstudie: 300 000 kronor
  • Litet FoI-projekt: 1 000 000 kronor
  • Stort FoI-projekt: Ingen övre gräns
  • Demonstratorprojekt: Ingen övre gräns

ANSÖKAN