FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (1) 2017

Utlysningen ”FoI-projekt och Genomförbarhetstudier – Samverkan för kommersiella grafentillämpningar” riktar sig till företag som genom samverkan med andra företag eller forskningsleverantörer vill öka sin kännedom om vilka fördelar och förbättringar grafen kan ge inom deras produktområde.

Projekt som finansieras ska öka teknikmognaden och avse demonstratorer för kommersiella tillämpningar som ges förbättrad funktionalitet och konkurrensfördelar genom grafenmaterial. Mer information finns att läsa på Vinnovas hemsida.

Utlysningen sker i två omgångar. Första omgången stänger 21 februari. Den andra omgången öppnar 1 maj och stänger 25 augusti 2017.

Kontaktperson och utlysningsansvarig:
Helena Theander, SIO Grafen: 070-928 40 74, helena.theander@cit.chalmers.se