LIGHTer småföretag – deeptech

LIGHTer Småföretag sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer, med syfte att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar till svensk industri. Projekten ska kopplas till Lättviktsagendan och bidra till att uppfylla dess effektmål.

Ni kan söka finansiering för två typer av projekt: Småföretagsprojekt och Deeptech-projekt. Småföretagsprojekt utformas individuellt efter projektets natur. Deeptech-projekt är för start-ups/småföretag inom lättviktsområdet som ska ta nästa steg i sin lösningsutveckling och kommersialisering.

▶️ Läs allt om utlysningen på Vinnovas hemsida.