Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt 2017

Den gemensamma utlysningen mellan SIP Lättvikt och SIO Grafen och möjligheten att skicka in projektinitiativ öppnade 23 november. Vi riktar oss till aktörer som i samverkan och utifrån ett industriellt utvecklingsbehov kan skapa industriella lättviktslösningar där grafen tillför en ny eller förbättrad funktion. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter, varav minst ett företag.

Mer information finns att läsa i detta informationsblad och på Vinnovas hemsida.

För att utveckla en projektansökan är det obligatoriskt att skicka in ett projektinitiativ enligt mall senast 13 januari 2017.

Workshop 26 januari 2017 på Chalmers Teknikpark, Göteborg.
>> Program och anmälan till workshop.

Här kan du läsa vår rapport Kort introduktion till grafen i kompositer

Kontaktpersoner och utlysningsansvariga:
Helena Theander, SIO Grafen: 070-928 40 74, helena.theander@cit.chalmers.se
Cecilia Ramberg, SIP Lättvikt: 070-780 60 52, cecilia.ramberg@swerea.se