Hinder och utmaningar för grafeninnovationer, 2021

”Hinder och utmaningar för grafeninnovationer” ger möjlighet att föra svensk grafenbransch framåt. Detta genom att identifiera och lösa gemensamma utmaningar inom grafenområdet. 

Här ska hinder för grafeninnovation tas bort eller sänkas, inom områden som standardisering, karaktärisering, arbetsmiljö, cirkulära flöden, kompetensförsörjning eller användning av testbäddar och infrastruktur.

I utlysningen gäller det att ta ett helhetsperspektiv, ha tydlig näringslivskoppling och undersöka strategiska lösningar som ska vara öppna och ska spridas till områdets aktörer.

Vem kan söka?
Företag, institut, ideella föreningar, universitet och högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige som i samverkan vill bidra till lösningen. Projektet ska genomföras med minst två aktörer.

När kan man söka?
Utlysningen öppnar 22 juni och stänger 5 oktober klockan 14.00.

Hur mycket kan man söka?
Max 2 miljoner SEK. Total stödnivå är max 75 procent av projektets totala budget.

Hur gör man för att söka?
Vinnovas webbplats >> finns allt ansökningsmaterial samt mer information.

Frågor & funderingar?
Kontakta gärna utlysningsansvarig Johan Ek-Weis: johan.ek-weis@siografen.se eller SIO Grafens programkontor: info@siografen.se