Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022

Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri och erbjuder därför svenska aktörer planeringsbidrag för att skapa starka ansökningar till utpekade utlysningar.

Planeringsbidrag till fyra 2D-material relaterade utlysningar ingår i ansökningsomgången som Vinnova stänger den 30 mars 2022:

• HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-17: New generation of advanced electronic and photonic 2D materials-based devices, systems and sensors (RIA)
• HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-18: 2D materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting (RIA)
• HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-19: 2D materials-based devices and systems for biomedical applications (RIA)
• HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-20: 2D-material-based composites, coatings and foams (IA)