Förstudieprojekt samt Forsknings- och Innovationsprojekt 2015

Inom denna Vinnovautlysning söker vi projekt av karaktären förstudie alternativt forsknings- och innovationsprojekt, för en av företagen identifierad möjlig kommersiell tillämpning inom grafenområdet.
Utlysningen finansierar projekt som har potential att utveckla kommersiella tillämpningar eller produkter inom tre år och demonstratorer (eller ”proof-of-concept”) inom 18 månader.

De viktigaste områdena som står i fokus för denna utlysning är energitillämpningar, högfrekvenselektronik, livsvetenskaper, materialförsörjning,sensorer, tryckt elektronik och ytbeläggningar eller barriärtillämpningar.