Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt våren 2016

Inom denna Vinnovautlysning söker SIO Grafen projekt av karaktären förstudie alternativt forsknings- och innovationsprojekt, för en av företag identifierad möjlig kommersiell tillämpning inom grafenområdet.

Utlysningen finansierar projekt som har potential att utveckla kommersiella tillämpningar eller produkter inom tre år och demonstratorer (eller ”proof-of-concept”) inom 18 månader.

De viktigaste områdena som står i fokus för denna utlysning är energitillämpningar, högfrekvenselektronik, livsvetenskaper, materialförsörjning (tillverkning av grafen, grafenbaserade halvfabrikat, grafenbaserade kompositmaterial eller kompositprodukter), sensorer, tryckt elektronik, ytbeläggningar eller barriärtillämpningar.