Förberedelseprojekt, våren 2021

”Förberedelseprojekt SIO Grafen – uppväxling av grafeninnovationer” ger en unik möjlighet att förbereda projekt till höstens SIO Grafen-utlysning. 

Till hösten kommer det att vara möjligt att söka större projekt med högre mognadsgrad, cirka 6–12 miljoner kronor i total budget varav 50 procent medfinansiering.

I utlysningen som är öppen nu krävs endast 25 procent medfinansiering, det vill säga att Vinnova finansierar 75 procent. Det är en snabb utlysning som stänger redan 18 juni 2021.

Vad kan ni söka för?
Finansiering ska sökas för aktiviteter för att möjliggöra ett nytt större behovsdrivet projekt som vidareutvecklar ett redan verifierat grafenkoncept mot en kommersialiserad produkt. Exempel på aktiviteter är sådana som stärker värdekedjans sammansättning, uppkoppling mot testbäddar, internationella samarbetspartners eller marknadsmässiga utredningar.
Vem kan söka?
En eller flera parter, varav minst ett svenskt företag som behöver utveckla sin implementeringsplan, värdekedja eller utreda marknadspotentialen inför en större ansökan i höstens utlysning inom SIO Grafen.
Hur mycket kan ni söka?
Max 300 000 kronor. Total stödnivå är max 75 procent av projektets budget.
När kan ni söka?
Utlysningen öppnar 18 maj och stänger 18 juni klockan 14.00.
Hur gör man för att söka?
Vinnovas webbplats >>  finns allt ansökningsmaterial samt mer information att hämta.
Frågor & funderingar?
Kontakta gärna programkontoret >> för stöd i ansökningsprocessen.
Ytterligare förberedelser?
SIO Grafen sänder ett webbinar 19 maj kring möjligheter i just denna utlysning. Anmäl dig här >>