Internationellt samarbete för behovsstyrd forskning inom 2D material (FLAG ERA)

Vinnova finansierar internationellt samarbete för behovsstyrd forskning inom 2D material. Utlysningen sker via det europeiska samverkansprogrammet FLAG-ERA III, där Vinnova avsatt budget inom delutlysning ”Graphene – Applied research and innovation”

Ansökan till FLAG-ERAs konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator i FLAG-ERAs ansökningssystem.

 

Inom utlysningen finns även möjlighet för svenska aktörer att delta i internationella samarbetsprojekt för grundforskning. Läs mer om den delen av utlysningen hos Vetenskapsrådet.