Färdplan för bioteknik

Nu finns chansen att söka rollen som projektledare för arbetet med att skapa en färdplan för 2D-material och bioteknik.

Grafen och andra 2D-material kan användas för att förbättra olika biotekniska tillämpningar genom att exempelvis tillverka funktionella och hållbara material, ytor, membran och sensorer.

För att accelerera utvecklingen inom bioteknik vill SIO Grafen ta fram en färdplan. Färdplanen ska identifiera aktiva och potentiella aktörer, utmaningar och möjligheter samt föreslå aktiviteter som stärker området. Vi söker nu dig som vill leda arbetet med färdplanen.

▶️ Läs vidare om utlysningen här!