EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

Man stöder två typer av projekt:

  • Small scale projects,  med en budget upp till 7,5 miljoner euro (ca 75 miljoner kronor) per projekt.
  • Large scale projects, vilket här betyder projekt med en budget över 7,5 miljoner euro (ca 75 miljoner kronor) per projekt.

Nu är en utlysning för Large scale projects öppen för ansökningar. Den pågående utlysningen stänger den 3 mars. Total budget för utlysningen är hela 1,5 miljarder euro.

En utlysning för Small scale projects öppnar preliminärt i mars och stänger preliminärt i augusti 2022. Total budget för hela utlysningen är cirka 100 miljoner euro.

Stöd för intresserade

Energimyndigheten är nationell kontaktpunkt för innovationsfonden, frågor om utlysningen kan skickas till eusinnovationsfond@energimyndigheten.se.

Små- och medelstora företag kan även få stöd från EU SME Support i olika typer av frågor kopplade till att söka internationell finansiering.

SIO Grafens programkontor kan agera bollplank och stötta aktörer som är intresserade av att söka, mejla oss på info@siografen.se.