Best Practice-projekt beviljat: Highly thermally conductive graphene-polymer composites

Publicerat: 25 juni, 2018

Utlysningen ”Best Practice-projekt för tillverkning av grafenbaserade kompositer” resulterade i ett beviljat projekt – Highly thermally conductive graphene-polymer composites.

Material med hög termisk ledningsförmåga lockar stort intresse från både industri och akademi. Projektet kommer att studera effekterna av materialegenskaperna, kompositionen och bearbetningsförhållandena. I detta projekt samarbetar tre forskargrupper inom KTH och SaltX Techology AB för att utveckla skalbara, kostnadseffektiva och hållbara tekniker för att tillverka grafenpolymerkompositer med hög värmeledningsförmåga. Jiantong Li på KTH är projektledare. Projektet startade 1 juni 2018 och pågår till 31 maj 2019.