Avstamp för fyra nya grafenprojekt

Publicerat: 28 oktober, 2016

Beläggningar, skottsäkra skydd och värmepumpar. I oktober fick ytterligare fyra projekt finansieringsstöd från Vinnova för att utveckla grafeninnovationer. Utlysningen som hölls öppen under sommaren 2016 var SIO Grafens fjärde i ordningen.

Den 17 oktober meddelade Vinnova vilka fyra nya projekt som beviljats finansiering i SIO Grafens utlysning ”SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt sommaren 2016”.

Två av projekten rör olika typer av beläggningar med grafen. Det ena är lågfriktionsbeläggning som ökar livslängden för komponenter vilket kan leda till energibesparingar. Det andra är ett Chalmersprojekt där man ska utveckla grafen i färg som beläggningsmaterial på fartygsskrov.

I övriga två projekt så tittar man på grafenmaterial i skottsäker skyddsutrustning samt en grafenmatris för värmepumpar för att nå ökad effekt- och energitäthet.

 

Här är de beviljade projekten i SIO Grafens sommarutlysning 2016:

 • Lågfriktionsbeläggning
  Applied Nanosurfaces
 • Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt
  SHT Smart High Tech AB, Chalmers
 • Saintshield DX3-Bulletproof
  Saintpro AB, 2D Fab
 • Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump
  Climatewell, Chalmers Industriteknik

Utförliga presentationer av projekten kommer att publiceras senare under november månad.