Anmälan öppen till årsstämma och workshop 26 april

Publicerat: 13 mars, 2017

SIO Grafens årsstämma och workshop är en mötesplats för svenska aktörer som vill vara med och påverka den svenska satsningen inom grafenområdet.

I programmet den 26 april ingår en workshop kring uppdateringen av SIO Grafens Innovationsagenda och vilka målsättningar och satsningar vi ska fokusera på de närmaste åren. Pontus de Laval, teknikchef på Saab AB kommer att berätta om företagets arbete med grafen. Professor Jari Kinaret, Chalmers tekniska högskola och direktör för EUs grafenflaggskepp, Graphene Flagship berättar om hur det går i flaggskeppet.
Läs mer om programinnehållet och anmäl dig här >>