Analysföretag kan ansöka om att karaktärisera grafen i Round Robin-studie!

Publicerat: 25 juni, 2018

Vill du vara med och analysera och karaktärisera olika grafenmaterial i en Round Robin-studie?

 

Delta i en grupp av organisationer i Sverige som diskuterar provberedning och best practice för karaktärisering av grafenmaterial. Vi erbjuder upp till 80 000 kronor totalt per ansökan. Två organisationer kan göra en gemensam ansökan. Sökande ska vara juridiska personer med verksamhet (filial eller driftsställe) i Sverige.

Analyser som skall genomföras:

  1. Storlek och storleksfördelning av flagor, alternativt storlek av kornen i film (SEM)
  2. Tjocklek på flagor/film (BET (ytarea/Raman)
  3. Elektrisk ledning i CVD/epitaxiell framställd film (4 punktsprob)
  4. Andel syre hos flagor (XPS)

Tidsplan

  • Utvärdering av inkomna anbud klart 5 juli (prel.).
  • Obligatoriskt uppstartsmöte i slutet av augusti.
    Om möjligt distribueras inköpt material på mötet.
  • 10-11 oktober frivillig studieresa till National Physics Laboratory (utanför London) i samband med deras konferens om grafen och 2D material.
  • 15 november är deadline för att skicka in analysresultaten.

Skicka Ansökningsmall (max tre A4-sidor) till info@siografen.se.

Läs mer om utlysningen

Stänger: 30 juni