Världsunikt mätinstrument med grafen

Publicerat: 22 september, 2023

Hans He, forskare på RISE.

Genom ett partnerskap med det kanadensiska mätteknikbolaget Measurements International kommer svenska forskningsinstitutet och innovationspartnern RISE inom några år kunna presentera ett helt nytt och unikt mätinstrument som innehåller grafenchip. Arbetet ingår i ett SIO Grafen-projekt med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Produkten är ett kompakt, portabelt och användarvänligt mätinstrument med chip av grafen. Något som kommer ge elektronikindustrin möjlighet att själva utföra noggrannare och säkrare kalibreringar av sina instrument.

– Att kunna mäta korrekt är grunden för all form av teknikutveckling. En utmaning för industrin är dock att de ofta först måste skicka sina instrument till nationella laboratorium för att de ska kunna kalibreras med hög noggrannhet, förklarar Hans He, forskare på RISE och expert inom området grafen och nanovetenskap.

➡️ Läs pressmeddelandet här!