Nioårsutvärderingen av SIO Grafen

Efter nio år av strategiska innovationsprogram är utvärderingen klar. För SIO Grafen ger granskningen ett toppbetyg. Det är en bekräftelse på väl utfört arbete, samt en påminnelse om vikten av att fortsätta bygga grafenbranschen till ett svenskt industriellt profilområde.

Under SIO Grafens nionde år har programmet utvärderats av Sweco på uppdrag av finansiärerna Vinnova, Energimyndigheter och Formas.

Utvärderingens övergripande slutsats är att programmet är välskött och effektivt, och bidrar med ett mervärde i att skapa ett ekosystem för grafenaktörer, accelerera innovation och påverka de strukturella förutsättningarna inom området. SIO Grafen verkar inom vad som kan bli ett nytt svenskt profilområde, vilket ger möjligheter till andra potentiella mervärden utöver de som redan kan iakttas.

Läs hela Swecos rapport  här.