Arbetsordning och instruktion för SIO Grafens årsstämma och styrelse 2021

Arbetsordning och instruktion ses över årligen och fastställs av SIO Grafens årsstämma. Syftet med detta dokument är att fastlägga arbetsordningen för SIO Grafens årsstämma och styrelse, informationsflödet mellan årsstämman, styrelsen och programchefen, samt formerna för styrelsens arbete. Detta dokument fastställdes vid SIO Grafens årsstämma för 2021, den 9 februari 2021.

Läs dokumentet: Arbetsordning årsstämma och styrelse SIO Grafen 2021