Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser

Syfte och mål
Projektet syftar till att utveckla mekanikdetaljer som fungerar bättre som värmespridare och värmetransporterande än de som idag finns på marknaden. Grafenbaserade filmer ger betydligt högre värmeledningsförmåga än till exempel koppar, vilket möjliggör antingen högre värmeeffekter eller hårdare krympning av elektronik.

Saab har ett behov att krympa elektronikbyggsätten för att till exempel öka frekvenser på radararrayer eller göra radarantenner lättare. Vanligtvis används kapslad koppar eller traditionell grafit för detta ändamål. Den högre värmeledningsförmågan hos grafen kombinerat med låg densitet möjliggör bland annat tunna plåtar för värmespridning och böjbara ”straps” för att transportera värme korta sträckor genom luften.

Planerat upplägg och genomförande
Genomförbarhetsstudien leds av Saab (krav, applikation). Smart High Tech (SHT) AB experimenterar och tillverkar grafenbaserade filmer i olika utföranden. De grafenbaserade filmerna kapslas av tredje part för att sedan karakteriseras med olika termiska mätmetoder av Chalmers tekniska högskola.

Saab designar en demonstrator som liknar en verklig applikation, för att sedan tillverka denna demonstrator i ett tänkt FoI-projekt.

Utlysning:
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (1) 2017

Projektpartners: Saab, SHT Smart High Tech, Chalmers

Projektledare: Torbjörn Nilsson

E-mail: torbjorn.mj.nilsson@saabgroup.com

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 maj 2017 - 31 januari 2018

Relaterade projekt:
Värmeledande grafenfilm i termiska band och värmespridare för användning i radar och laser

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: