Millimetervågbaserat grafen som möjliggör trådlös kommunikation

Sammanfattning

Projektets mål är att utvärdera om grafen har potential att tävla med vanligt använda elektriskt ledande material som koppar, guld, aluminium och silver på substrat som kretskort. Idén är att försöka höja toleransen jämfört med dagens  kretskort och erhålla hög tolerans och låg kostnad. Till exempel tunnfilm har bra toleranser, men är mycket dyra att tillverka.

Om projektet är framgångsrikt så kommer det få en stor påverkan på hela industrin som använder högre frekvenser över 20 GHz. Millimetervågs kretsar, fordonsindustrin, 5G och framtidsteknologier som till exempel 6G kommer att påverkas starkt om man kan implementera denna teknik. Projektet kommer innehålla litteraturstudier, design av testkretsar, mätning av dessa samt sammanfattning av resultaten i en rapport.

Abstract in English

Millimeter wave graphene enable wireless communication

Summary

The goal of the project is to evaluate if graphene has the potential to compete with commonly used conductive materials such as copper, gold, aluminum, silver, on PCB substrates, such as glass etc. The idea is to improve the tolerance compared with present technology and thus achieve both good tolerance and low cost substrates. For instance thin film using alumina has good tolerance but is very expensive.

If the project is successful the technique will be very attractive, and thus have a very big impact on the whole industry dealing with frequencies above 20 GHz as well as mm Wave circuits, like the automotive industry, 5G and future technology generations such as 6G. The project will contain a literature study, design of test circuits, measurements of test circuits as well as a summary of the achieved results.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen våren 2022

Projektpartners: SafeRadar Research Sweden, Chalmers Industriteknik, Högskolan i Halmstad och Raytelligence

Projektledare: Lars Pettersson, SafeRadar Research Sweden

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 298 300 kr

Projektets löptid: Augusti 2022 - mars 2023

Relaterade styrkeområden: