Made for Sweden

Projektet syftade till att öka förmågan hos svenska leverantörer av grafenmaterial att anpassa eller utveckla sitt material till produkter som kunden efterfrågar. Genom projektet fick medverkande parter ökade möjligheter till samarbetsprojekt och kontakter, både med företag och forskare. Generellt upplevs det dock fortfarande vara en avvaktande marknad. Samtliga materialaktörer är positiva till utvecklingen under 2015 och poängterar att projektet inneburit ökade möjligheter att bearbeta den nationella marknaden.

Tillsammans har aktörerna under projektet skapat 37  företagsdiskussioner, 21 med större företag och 16 med små och medelstora företag. Till detta tillkommer 15 kontakter med akademiska parter, som är viktiga aktörer i samarbetsprojekt då multifunktionella materialegenskaper krävs.

 

Abstract in English

The objective of the project was to increase the capability of Swedish graphene suppliers to adjust or develop their material into products requested by a customer. As a result of the project, the participants increased their possibilities to cooperation projects and new contacts, both with companies and with researchers. The material suppliers are looking forward to the development during 2016, and say that the project is increased their possibilities to reach the Swedish market.

During the project the participants have had 37 discussions with companies, 21 with larger companies and 16 with small and medium-sized companies. In addition they have had contacts with academic parterns, important in projects where multifunctionallity is requested. 

Utlysning:
Strategiska projekt 2015

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen tillsammans med grafenleverantörer

Projektledare: Helena Theander, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 1 550 000 kr

Projektets löptid: mars 2015 - december 2015

Relaterade styrkeområden: