IR-Kameleont: Grafen för styr- och tryckbara kompositmaterial

Syfte och mål
Projektets syfte var att studera hur grafen och ledande polymerer kan användas för att skapa kompositmaterial som är styrbara och tryckbara, för exempelvis kamouflage. Projektet omfattade marknads- och materialstudier samt prototyptillverkning.

 

Effekter och resultat
Patentundersökningen och litteraturstudien, visade att forskningsområdet elektrokromism med grafen i kamouflage är väldigt ungt och få relevanta dokument hittades. Det finns ett stort antal företag som säljer grafen och marknaden växer snabbt. I detta projekt hade vi kontakt med ett par av dem för att studera olika tekniker för att använda grafen.

 

En innovativ metod för konstruktion av elektrokroma prototyper, med och utan grafen, utvecklades för att studera prestanda på prototyperna. Överföring av multilagers CVD-grafen till polyethylene har gjorts. Mätning av IR-reflektans och IR-transmission hos CVD-grafen på polyolefiner har genomförts. Multilagers CVD-grafen på nickel har överförts till polyolefiner. Ytorna hos det överförda grafenet var tillräckligt för spektroskopiska mätningar.

 

Projektet har ökat kunskaperna kring grafen och hur grafenkompositer kan skapas med tryckteknik. Projektet har även innefattat fysiska tester av grafen/polymerkompositer med avseende på vissa specifika karakteristika.

 

Läs mer:
Pressmeddelande från Saab > (20150806)

Abstract in English

Infrared-Chameleon

The research project was carried out on behalf of Saab with partners including Linköping University and research institute Acreo Swedish ICT AB

The aim of the project was to develop a printable graphene composite material with camouflage qualities.

Initial tests on CVD graphene transferred on different polymers were performed in the infrared part of the electromagnetic spectrum. The end focus is on using techniques and methods suitable for full scale production of graphene with specific characteristics.

Utlysning:
Förstudieprojekt samt Forsknings- och Innovationsprojekt 2014

Projektpartners: Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet och Saab

Projektledare: Björn Norberg

Bidrag: 853 599 kr

Projektets löptid: 2014 – 2015

Relaterade styrkeområden: