iEnergy – Industrialisering av bläckstråletryckteknik med grafen för energilagringstillämpningar

Foto: KTH

Foto: KTH

Syfte och mål
Målsättningen var att utveckla en effektiv och tillförlitlig bläckstråleteknologi för grafen för att möjliggöra innovativa tillämpningar inom flera områden, till exempel tryckt elektronik, avancerad energilagring, intelligenta förpackningar, liksom biomedicinska tillämpningar och därmed stärka svensk industri. Denna förstudie, iEnergy, syftade till att utveckla en effektiv teknologi för bläckstråleteknik i industriell skala för flexibla superkondensatorer.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet har genomförts i ett samarbete mellan KTH och XaarJet Sweden AB. Genom att göra en effektiv uppskalning av KTH:s nuvarande grafenbläcksteknik i kombination med Xaar’s innovativa printerhuvud, ska industriella tryckmetoder för grafenbläck och massproduktion av flexibla superkondensatorer kunna realiseras, för att förbättra möjligheten att tillverka avancerade energilagringsenheter med både hög energidensitet och samtidigt hög effektdensitet under stort antal laddningscykler, vilket skulle kunna innebär ett genombrott på marknaden för elbilar.

Effekter och resultat
KTH har skalat upp tillverkningstekniken för grafenbläck och XaarJet har testat bläckens tryckbarhet. Projektet har kunnat demonstrera att KTH’s grafenbläck uppvisar utmärkt stråleprestanda (jetting performance) samtidigt genom de 126 munstyckena på Xaar’s industriskale-printerhuvuden. Motiverade av detta resultat har KTH startat ett bläckföretag, Aninkco AB, för fortsatt utveckling och försäljning av högkvalitetsgrafenbläck.

Den verifierade förmågan att kunna bläckstråletrycka med grafen i industriell skala kommer att förbättra vår konkurrenskraft på marknaden och öka vår möjlighet att attrahera fler svenska industriaktörer till att vilja utveckla innovativa applikationer.

Den viktigaste insikten i projektet är att vi har förstått skillnaden mellan laboratorievolym och industriell volym för bläckformulering. Vi ser väldigt ljust på framtida applikationer av bläckstråletryckning med grafen. Speciellt förutser vi tryckning för energilagring som väldigt attraktivt.

För vårt nystartade företag Aninkco AB, förväntar vi oss att bläckformulering och produktion realistiskt kan vara kommersiellt om 1,5-2 år. För att gå vidare behöver vi eventuellt några fler potentiella slutanvändare med visioner om hur man gör business case.

Abstract in English

iEnergy - Industrialization of inkjet printing technology with graphene for energy storage applications

In this project, KTH has been scaling up their fabrication technique for graphene inks and XaarJet is testing the inks’ printability.

It has been demonstrated that KTH’s graphene inks exhibit excellent jetting performance simultaneously through the 126 nozzles of Xaar’s industrial-scale printheads. Motivated by this result, KTH has spun off an ink company, Aninkco AB, for further development and sales of high-quality graphene inks.

Our goal was to develop high-quality graphene inks to enable innovative applications and to strengthen Swedish industry in extensive fields. The verified capability of industrial-scale inkjet printing of graphene will improve our market competitiveness and enhance our chance to attract other Swedish industry actors to develop innovative applications.

We have realized the difference between lab volume and industrial volume of ink formulation. We are very optimistic about future applications of inkjet printing with graphene. Especially we foresee printing for energy storage as a very attractive application area. For our startup, Aninkco AB, we expect the ink formulation and production to be realistically commercial within 1,5-2 years.

To proceed we possibly need some more potential industrial end-users with visions on how to make business cases.

Utlysning:
Förstudieprojekt samt Forsknings- och Innovationsprojekt 2015

Projektpartners: KTH Royal Institute of Technology, XaarJet AB (Xaar)

Projektledare: Mikael Östling (KTH)

Bidrag: 500 000 kr

Projektets löptid: 2015-2016

Relaterade styrkeområden: