Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen-polyolefin nanokompositer

Syfte och mål

Detta FoI-projekt kommer att utveckla skalbara processer och materialkompositioner för en ny klass av högfunktionella nanokompositer av grafen och polyolefiner. Projektet har ett brett omfång och förväntas ha en betydande marknadspotential. Nanokompositerna kommer att baseras på en unik typ av specialdesignade grafenmaterial, som erbjuder enastående potential som fyllmedel i polyolefiner.

I detta projekt kommer vi att försöka utveckla högpresterande specialdesignade grafenpolymernanokompositer, med industriellt skalbara bearbetningstekniker. Effekten av bearbetningsbetingelser, till exempel höga skjuvhastigheter, extensionshastigheter, tryck, flödeshistorik, etc, som motsvarar massproduktionsbehandlingstekniker, till exempel extrudering och formsprutning, kommer att testas.

Fyllnadsorientering, dispersion och nätverksbildningsdynamik kommer att utvärderas med avseende på förbättrad kompositprestanda. Sådan utveckling kommer att vara avgörande för att säkerställa hög prestanda och reproducerbarhet för framtida storskalig produktion. Ett brett spektrum av karakteriseringstekniker kommer att utföras genom de kombinerade insatserna hos projektpartnerna.

Utöver Chalmers, som har starka kompetenser i grafenpolymerer och nanokompositer (Chalmers), deltar Borealis AB som är ett stort polyolefinföretag samt SME-företaget Hot Disk AB, världsledande instrumenttillverkare. Tillsammans har branschpartnerna potential att utveckla massproduktionen av unika nanokompositer, samt kvalitetsstyrningsprocedurer för tillämpningar inom halvledare, thermal management, och mekanisk förstärkning, liksom andra industriellt relevanta tillämpningar.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: Chalmers tekniska högskola, Borealis och Hot Disk

Projektledare: Roland Kádár

E-mail: roland.kadar@chalmers.se

Bidrag: 2 455 000 kr

Projektets löptid: 30 nov 2018 - 28 feb 2021

Med stöd från: