GRECO – Green Earth, Clean Oceans

Resultat 

Tanken med det här projektet är att ny funktionaliserad grafen som kallas ”nanolim” ska användas för att binda ny PET med postkonsument-PET som kommer från havsplast. Med denna nya grafenfunktionaliserings-teknik kan man framställa återvunnen PET med hög hållfasthet och hög seghet med minimalt beroende av nytillverkad PET.

Den grafenbaserade tekniken som Glenntex utvecklat och som används i Greco identifierades som potentiell för produkter som spänner över löparskor, fotbollsskor, racketsporter, formel 1-bilar, prestandakläder och landsvägsmotorcyklar, där det primära målet för deras utveckling är att förbättra prestandan för idrottsutövaren.

Pilotstudier kunde därför undersökas och tekniken kunde ta sina första steg ut ur laboratoriet. För att kunna fortsätta det kommersiella genomförandet måste dock tekniken demonstreras i plast efter konsumtion i högre TRL-nivåer. Detta kräver samarbete med återvinningsföretag och kommersiella partner. 

Abstract in English

GRECO – Green Earth, Clean Oceans

Results

The aim of this project is that novel functionalized graphene called ‘nano-glue’ should be used to bind virgin PET with post-consumer PET sourced from ocean plastic. This novel graphene functionalization technique can produce high strength-high toughness recycled PET with minimal dependence on virgin PET.

The graphene-based technology developed by Glenntex and used in Greco was identified to have potential on products spanning across running shoes, football boots, racket sports, formula 1 cars, performance apparel, and off-road motorcycles, improving performance for the athlete was the primary goal overarching their developments.

Thus, pilot studies could be explored, and the technology could take its first steps out of the lab. However, to further pursue commercial implementation, the technology must demonstrate in post-consumer plastics in higher TRL. This requires collaborations with recycling companies and commercial partners.

Utlysning:
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

Projektpartners: Chalmers, Glenntex, HEAD Sports

Projektledare: Jan Swenson, Chalmers

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 295 000 kr

Projektets löptid: Juli 2021 – mars 2022

Relaterade styrkeområden: