Grafenförstärkt TeXtreme-material

Syfte och mål

Oxeon är idag marknadsledande inom bandvävteknik och bandvävda material. Oxeon producerar, utvecklar och säljer Spread Tow-band och Spread Tow-tyger till kompositindustrin under varumärket TeXtreme®, främst genom användning av kolfiber.

TeXtreme® Spread Tow-band tillverkas genom att sprida fibergarn till tunna platta band med önskad bredd. Dessa tunna band kan sedan vävas ihop till ett Spread Tow-tyg som är väldigt platt jämfört med standardtyger. För att möta efterfrågan på marknaden för ännu högre prestanda, lättare vikt och förenklad tillverkning syftar Oxeon till att utveckla grafenförstärkta TeXtreme®-material (GR-TeXtreme®). Oxeon har, tillsammans med nära samarbetspartners som Chalmers Industriteknik (CIT), analyserat marknadens behov, de tillgängliga grafenmaterialen och fördelarna med dem och kom fram till ett teknikkoncept som ämnar att lansera ett grafen / TeXtreme-erbjudande.

För att behålla det unika med TeXtreme®, innefattar konceptet att integrera grafen i den nuvarande produktionen. GR-TeXtreme-produkterna förväntas nå minst TRL3 (Technology Readiness Level 3) inom detta projekt, vilket resulterar i ett analytiskt och experimentellt bevis på konceptet. För att nå detta mål kommer Oxeon att arbeta nära CIT som kommer att ge stöd, tack vare sin omfattande kunskap om grafen, och kommer att testning och karaktärisering.

Abstract in English

Graphene-reinforced TeXtreme materials
Oxeon is today a market leader within tape weaving technologies and tape woven materials. Oxeon produces, develops and sells Spread Tow Tapes and Spread Tow Fabrics towards the composites industry under the brand name TeXtreme®, mainly using carbon fiber. TeXtreme® Spread Tow unidirectional tapes are produced by spreading fiber tows into thin flat tapes with a desired width. These thin tapes can then be woven into a Spread Tow Fabric, which is very flat compared to standard fabrics. In order to meet the market demand for even higher performance, lighter weight and ease of processing, Oxeon aims at developing graphene reinforced TeXtreme® (GR-TeXtreme®) materials. Oxeon has, with close partners like Chalmers Industriteknik (CIT), been analyzing the market needs, the graphene materials available and the benefits they bring and came up with a technology concept which will launch a graphene/TeXtreme® offer. To keep the TeXtreme® uniqueness, the concept is to integrate graphene in the current production. The GR-TeXtreme® products are expected to reach at least TRL3 (Technology Readiness Level 3) within this Project, resulting in an analytical and experimental proof-of-concept. To reach this goal, Oxeon will work closely with CIT who will provide support thanks to its extensive knowledge about graphene and who will conduct testing and characterization.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Oxeon AB och Chalmers Industriteknik

Projektledare: Oxeon

E-mail: Florence.Rinn@textreme.com

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 15 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: