Grafenförstärkt betong för lättviktsstängsel

Syfte och mål
Ett stängsel är vanligtvis konstruerat av stål, trä, cement eller tråd. Viktiga faktorer vid val av staket och material är säkerhetsplatsen, mått, lokalt klimat, tid och pengar.

Kravet på prisvärda och mer effektiva stängsel ökar i Sverige på grund av kundernas intresse att sänka kostnaderna och ett ökat intresse av stängsel. På grund av den ständiga prissänkningen på stängselmarknaden, där kvalitet ställs mot priset, finns det ett behov av ständiga innovationer för att kunna förbli konkurrenskraftiga.

Bristen på produktutveckling belastar arbetskraften och ger i slutändan sämre totalkvalitet. Målet för förstudien var att undersöka möjligheten att använda funktionaliserad grafen för lättviktsstängseltillämpningar för att uppnå mindre materialåtgång, snabbare härdningstid och lättare konstruktioner, med samma eller förbättrad hållfasthet.

Förväntade effekter och resultat
Konceptet att använda funktionaliserad grafen i cement förväntas bibehålla prestandan och samtidigt minska vikten och därmed bidra till en ny generation av bättre stängselmaterial. Den svenska byggsektorn kommer att ha nytta av förbättrade grafenbaserade lättviktsstrukturer för ett framtida hållbart byggande.

 

Abstract in english

Graphene enhanced cement for light weight fencing applications

A fence is an assembly that encloses or divides an area to prevent or control access or escape, typically outdoors, and is normally constructed by steel, wood, cement or wire. The security location, dimensions, local climate and the time and money are important factors to when choosing fencing type and materials.

There is an increasing demand for efficient fences at a ower cost. The constant price reduction in the fencing market where quality against price always is an issue, there is a need for constant innovations to be able to remain competitive. Lack of development will burden the workforce and in the end give less quality in total.

The objective of this pre-study is to examine the feasibility of using functionalized graphene for lightweight fencing applications to achieve less material consumption, quicker curing time, and lighter constructions, still with equal or improved strength.

Utlysning:
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (1) 2017

Projektpartners: Heda Skandinavien, SHT Smart High Tech, Chalmers tekniska högskola

Projektledare: Simo Järvelöv

Bidrag: 269 500 kr

Projektets löptid: 1 maj - 31 oktober 2017

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: