Grafenförbättrade biobaserade beläggningar för korrossionsskydd av varmförzinkat stål

Syfte och mål

Grafen har unika mekaniska, elektriska och barriäregenskaper som gör den attraktiv för anticorrosions-beläggningstillämpningar. Enligt vår förstudie kan en tillsats av grafenflingor i polymererna förbättra filmens barriäregenskaper.

I denna studie ska grafen integreras i SSABs patenterade gröna antikorrosionsbeläggning (GreenCoat®) – en formulering för att ytterligare förbättra prestandan av korrosionsbeläggning på varmförzinkat stål. Projektets strategi är att få en god dispersion av grafenflingor i GreenCoat®-formuleringen som därefter kommer att appliceras på varmförzinkade stålunderlag och sedan utvärderas.

Ju bättre dispersionskvalitet, desto mer kostnadseffektiv är den grafeninnehållande färgen. Därför är den största utmaningen i denna förstudie att utveckla en lämplig lösningsmedelsdispersion av grafen som enkelt kan blandas in i färgen. Dessutom är den beläggningsformulering som används för att utveckla grafenbaserade antikorrosionsbeläggningar biobaserad; SSAB GreenCoat®. Därför syftar den till en miljövänlig och kostnadseffektiv antikorrosionsbeläggning.

De två projektparterna kommer att bidra med sina kärnkompetenser inom detta projekt. RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) kommer att bidra till grafedispersionen och beläggningsformuleringen, medan SSAB kommer att hantera beläggningstillämpning och testning. RISE har en bred erfarenhet av ytmodifiering och dispersion av grafen och SSAB har lång erfarenhet av industrialisering av dispersionsbeläggningar, utvärdering och marknadsföring.

Om projektet lyckas kommer fler investeringar att krävas för kommersialisering av sådan grafenhaltig grön antikorrosionsfärg. Men SSABs GreenCoat® finns redan på marknaden och bevisats fungera för utomhus- och korrosionsskydd av varmförzinkat stål. Utvecklingen av en ny grafenbaserad beläggning kommer att stödja SSABs mål att öka sin marknadsandel och sin potential inom detta område.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) och SSAB AB

Projektledare: Anwar Ahniyaz

E-mail: anwar.ahniyaz@ri.se

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 26 nov 2018 - 25 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: