Grafenförbättrad bindemedelsfri katodformulering för nästa generations litiumjonbatterier (GraFREE)

Den traditionella tillverkningsprocessen innehåller elektrokemiskt inaktiva bindemedel och ledande material, vilket minskar de aktiva materialens specifika kapacitet och energitäthet. När bindemedlet och det ledande materialet elimineras kan batteriets energitäthet till stor del förbättras. Här föreslås grafenförbättrad NMP- och PVDF-fri katodformulering för nästa generations litiumjonbatterier.

Den nyligen bindemedelsfria elektrodformuleringen kommer att vara vattenburen och kommer inte att använda traditionellt bindemedel, polyvinylidenfluorid (PVDF) och giftigt lösningsmedel, N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP). Den nya bindemedelsfria formuleringen förväntas inte bara vara mer miljövänlig och låg kostnad, utan kommer också att förbättra prestandan hos de vanliga litiumjonbatterierna med 20% när det gäller pulvertäthet och laddningshastighet.

Abstract in English

The traditional manufacturing process contains electrochemically inactive binders and conductive materials, which reduces the specific capacity and energy density of the active materials. When the binder and the conductive material are eliminated, the energy density of the battery can be largely improved. Here, graphene enhanced NMP and PVDF free cathode formulation for next generation lithium ion batteries is proposed.

The newly binder-free electrode formulation will be water-borne and will not use traditional binder, polyvinylidene fluoride (PVDF) and toxic solvent, N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP). The new binder free formulation is expected to be not only more environmentally friendly and low cost, but will also improve the performance of the standard lithium ion batteries 20% in terms of powder density and charging rate.

Utlysning:
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

Projektpartners: RISE, Graphmatech

Projektledare: Anwar Ahniyaz, RISE

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: augusti 2021 – april 2022

Relaterade styrkeområden: