Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare

Värmeväxlare

Foto: Alfa Laval

Värmeväxlare

Foto: Alfa Laval

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för plattvärmeväxlare genom användning av för ändamålet specialtillverkad grafen och relaterade material (GRM).

För att passa olika krävande vattenbaserade tillämpningar bör beläggningen ge korrosionsskydd i krävande marina miljöer upp till 90 °C och samtidigt förhindra påväxt i processvatten från exempelvis livsmedelsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Beläggning skall vara färdig för validering av Alfa Laval tillsammans med utvalda slutanvändare under 2017-2018.

Genom att ersätta titanbaserade värmeväxlare med belagt rostfritt stål kan kostnaderna minskas med 60-70 procent. Marknadsstorleken för kostnadseffektiva belagda plattvärmeväxlare uppskattas till 120 miljoner € per år.

Abstract in english

Graphene-based Anti-fouling and Protective Coatings for Heat Exchangers

The objective of this project is to develop a multifunctional and multipurpose composite coating system for heat exchangers by the use of
purpose made Graphene and Related materials (GRMs). To suit most aqueous applications of plate heat exchangers, it should be corrosion
resistant in highly demanding marine environment up to 90 °C as well as prevent biofouling in process water from the food industry.

The project partners are Alfa Laval, SP Technical Research Institute of Sweden and KTH Royal Institute of Technology.

A 60-70 % cost reduction is expected by replacing titanium-based heat exchanger with coated stainless steel.

The addition of graphene can enhance the barrier properties of the coating and thus, enables a reduction of the coating thickness, enhancing the thermal dissipation of the system.

Utlysning:
Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt våren 2016

Projektpartners: Alfa Laval Lund AB, SP, KTH

Projektledare: Karin Persson

E-mail: karin.persson@ri.se

Bidrag: 753 500 kr

Projektets löptid: 2016-2017

Relaterade projekt:
Graphene-based Coatings for Heat Exchangers (avslutat)

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: