Grafen i innebandyblad

Syfte och mål

Grafen har visat sig kunna förstärka polymerer och göra dem betydligt styvare, eller alternativt kunna reducera vikten med bibehållna mekaniska egenskaper.

Projektet ska utveckla blad till innebandy-klubbor med grafen i polyeten (PE) och polypropen (PP) som är styvare än dagens blad men har bibehållen vikt.

Renew Group är slutanvändare av produkten och behöver partners i
Götene Plast, Polykemi och

Chalmers Industriteknik för att kunna lyckas. Götene Plast och Polykemi ser även möjligheteten att kunna implementera den kunskap man får – i arbetet kring hur man kan använda grafen i polymeriska material – även inom andra områden.

Polykemi kommer med stöd av Chalmers Industriteknik ta fram en blandning av grafen i PE och PP samt utvärdera styvheten på teststrukturer. Därefter kommer Götene Plast att formspruta blad som sedan Renew Group kommer att utvärdera.

Abstract in English

Graphene in floorball blades
The project will develop blades for floorball sticks with graphene in polyethylene (PE) and polypropylene (PP), that are stiffer than current blades, with preserved weight.

Renew Group is the end user of the product. Götene Plast and Polykemi see the opportunity to implement the knowledge that will be gained - in the work on how to use graphene in polymeric materials - even in other areas. Polykemi will develop a mixture of graphene in PE and PP, and evaluate the rigidity of test structures, with support from Chalmers Industriteknik. Götene Plast will injection mold blades which will be evaluated by Renew Group.

Utlysning:
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018

Projektpartners: Renew Group Sweden, Polykemi, Götene Plast och Chalmers Industriteknik

Projektledare: Renew Group Sweden AB

E-mail: johan.osterman@renew.se

Bidrag: 356 240 kr

Projektets löptid: 15 maj 2018 - 15 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: