Flexibel grafentrycksensor för kompressionsterapi

Projektet syftar till att validera en lösning på problemet att mäta tryck vid medicinsk kompressionsbehandling genom att använda en grafenbelagd textil. Projektets mål är att verifiera potentialen hos en grafenbelagd textil som sensor för att korrekt mäta trycket under-bandage/strumpor för kompressionsterapi.

I projektet finns tre arbetspaket som täcker de viktigaste delarna av värdekedjan för utveckling av medicintekniska produkter: 1) medicinska och kliniska krav, 2) grafen och grafensensorproducent (Grafren AB) och 3) sensor- och komfortmätningar och återvinningslösning (RISE IVF AB); producent av kompressionsprodukter lösningsleverantör (Tryck or treat AB) som referens för senare utveckling av produkter.

Projektets resultat kommer att bidra till att utforska och utveckla grafens kommersiella applikationspotential i bärbara medicintekniska produkter och att ytterligare komplettera konsortiet för vidare utvecklingsplaner. Resultatet av projektet förväntas också påverka FN:s globala mål för hållbar utveckling 3.8 för tillgängliggör sjukvård för alla, och 12,5 för hållbar konsumtion och produktion. Och i förlängningen bidra avsevärt till miljövänlig elektronikutveckling och den cirkulära bioekonomin.

Abstract in English

The project aims to validate a potential solution by using graphene textile pressure sensor to the long-standing medical issues on pressure dosage in compression therapy. The proposes of the project is to verify the potential of graphene textile pressure porotype sensor to correctly measure the pressure under-bandages and stockings used for medical compression therapy.

In the project, three work packages which cover the most important parts of value chain of medical device development: 1) medical and clinical requirements, 2) sensor producer and 3) sensor and comfort measurements and recycling solution; the compression solution providers as references for later development of products.

The results of the project will contribute to explore and to develop the graphene commercial application potential in wearable medical devices and to further complete the consortium with wound care product providers and health care sectors for further development plans. The outcome of project is also expected to have impact on the UN Sustainable Development Goals 3.8 to promote well-being at all ages, and 12.5 to sustainable consumption and production. And by extension contribute significantly to environmentally friendly electronics development and the circular bioeconomy.

Utlysning:
Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

Projektpartners: RISE, Grafren

Projektledare: Ting Yang Nilsson, RISE

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 14 juni – 15 november 2021

Relaterade styrkeområden: