Användning av grafenförstärkt skummaterial för brusdämpningsapplikation

Sammanfattning

Kostnader förknippade med grafentillämpningar har minskat drastiskt under de senaste åren. Detta ökar intresset att öppna dörrarna för studier av nya användningsområden, till exempel hur grafen kan användas i akustiska material. De akustiska materialen som används nuförtiden har vissa begränsningar såsom sämre absorption av brus vid låga frekvenser, att man behöver öka materialens tjocklek för att få bättre prestanda och materialens termisk motstånd med maxtemperaturer runt 100C.

Det föreslagna projektet vill förutsättningslöst utforska de potentiella fördelarna med att använda grafen i akustiska material. Genom att kombinera grafen och skummaterial kan man skapa ett material med förbättrad ljudabsorption som klarar höga temperaturer och har låg vikt. Projektet kommer ta fram nya akustikmaterial och testa dessa för att i nästa steg gå vidare till projekt om karakterisering, optimering och tillämpningar.

Abstract in English

Application of graphene enhanced foam materials for noise damping in vehicles

Summary

Graphene technology is growing and the costs associated to it are reducing drastically in the past years. This is increasing the studies on new areas of application, which are open several new doors, including the study on the impact of graphene in acoustic materials.
The acoustic materials used nowadays has some constraints, e.g., lower low frequency noise absorption, dependency on the thickness to improve performance (severe impact in architecture) and thermal resistance, with application maximum temperatures around 100C.
The project proposed wants to explore the potential benefits on the use of graphene on acoustic materials, which are, up today, in a very early phase.
With the combination of graphene and foams, graphene and graphite foams, can create a high temperature resistant material, with improved noise absorption and lightweight.
The goal today is to build materials, tests and prepare for higher projects focusing on the characterization, optimization and application.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen våren 2022

Projektpartners: Volvo Technology, Chalmers, SHT

Projektledare: Flavio Presezniak, Volvo Technology

Projektform: Genomförbarhetsstudie

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: Juni 2022 - mars 2023

Relaterade styrkeområden: