Deponering av grafenhaltiga beläggningar på stora ytor för olika funktionella tillämpningar

Syfte och mål

Den långsiktiga ambitionen är att etablera en ekonomisk deponering av en ny klass av grafenhaltiga beläggningar med stor area, med varierande matrismaterial: keramiska, metalliska och intermetalliska. Som utgångspunkt och med tanke på branschpartners specifika omedelbara intresse, kommer en keramisk matris och en metallisk matris att undersökas under projektperioden för detta FoI-projekt.

Termisk sprutningsteknik kommer att användas för att framställa grafeninnehållande beläggningar, genom att applicera materialblandningar såväl som en ny hybridmetod, samtidigt som ett pulver utnyttjas tillsammans med grafensuspension.

Vid slutet av projektet kommer följande fyra frågor att besvaras som för närvarande hindrar industriella användare från att utnyttja termisk sprutning som en väg för att deponera grafeninnehållande beläggningar:

  • Kan vi behålla grafens egenskaper om det är termiskt sprutat?
  • Kan grafen fördelas jämnt i en matris?
  • Finns det gränser för hur mycket grafen kan laddas i en viss matris?
  • Vilken nivå av förbättring i funktionella egenskaper och uthållighet kan uppnås genom grafentillsats?

Detta FoI-projekt förväntas också lägga en bra plattform för att utöka den nya kunskapen som genereras för andra materialsystem som skulle kunna tillgodose förväntade krav på applikationer i batterier/ superkapacitorer, solceller, sensorer etc. Ytbeläggningar utgör redan ett av sex styrkeområden inom SIO Grafen och gör det här FoI-projektet ytterst relevant.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: IMS/Chalmers, Högskolan Väst, 2D fab, TSE (Thermal Spraying & Engineering), GKN Aerospace Sweden, Federal-Mogul Friedberg GmbH och MAN Energy Solutions

Projektledare: Uta Klement

Bidrag: 2 098 400 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 – 30 nov 2020

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: