Pågående utlysning inom SIO Grafen: kommersiella tillämpningar med grafen eller andra 2D-material

Publicerat: 9 augusti, 2018

Projektförslagen ska utgå från hypotesen att användning av grafen eller något annat 2D-material kan ge en produkt nya eller förbättrade materialegenskaper eller funktioner.

Utlysningen riktar sig främst till aktörsgrupper av företag, institut, universitet och högskolor som gemensamt vill utveckla grafenteknologier för framtida tillämpningar och produktionsprocesser.

Projektformer:

  • Genomförbarhetsstudie, litet och stort FoI-projekt
    kan sökas inom innovationsprogrammets samtliga styrkeområden: Elektronik, Ytbeläggning, Komposit, Energi, Tillverkning och Bioteknik.
  • Demonstratorprojekt
    kan endast sökas inom fyra styrkeområden: Ytbeläggning, Elektronik, Energi och Bioteknik.

Stänger:  5:e september kl : 14:00

Läs mer om utlysningen här >>