Standardisering

Det finns många olika typer av material i grafenfamiljen. De kan ha olika ytstorlek, tjocklek, syrehalt, med mera. Alla egenskaper påverkar vilken prestanda en slutlig produkt får. Dessutom kräver olika produkter olika typer av material.

Det är därmed viktigt att kunna karakterisera grafenet på ett standardiserat sätt. Standardiseringen gör det möjligt att jämföra olika material och leverantörer samt att säkerställa att leverantörer kontinuerligt kan leverera likvärdigt material.

Det pågår en hel del arbete för att ta fram standarder inom de internationella organisationerna ISO och IEC. Det finns exempelvis standarder publicerade om:

Det pågår även arbete kring standarder om:

  • Strukturell karakterisering av CVD grafen
  • Kemisk karakterisering av grafenflagor
  • Uppdatering av vokabulären
  • Flera specifika karakteriseringsmetoder

Se gärna mer om publicerade standarder och de under utveckling på SIS hemsida eller IECs hemsida.

De flesta av de här metoderna är relativt avancerade och snarare ämnade för noggrann men småskalig karakterisering. Därmed finns ett behov av standarder för mer kontinuerlig eller storskalig karakterisering.

Prestandan hos produkter behöver även definieras. I många fall kan här sedan tidigare etablerade standarder fungera utmärkt. I vissa fall kan det dock behövas utvecklas nya grafenspecifika standarder även för nya produkter.

SIO Grafen är med i SIS – Svenska institutet för standarder och leder arbetet i kommittén för nanoteknik. Vi hjälper här till att främja svenska organisationers intressen.

Behöver du en specifik standard? Vill du vara med och påverka de nya standarderna som utvecklas? Tveka inte att höra av dig till oss!