Utvärdering av SIO Grafen

Publicerat: 12 december, 2017

Vinnova har utvärderat SIO Grafen och fem andra strategiska innovationsprogram som startade 2014 och som nu pågått i… Läs mer »

Agenda grafen 2018

Publicerat: 8 december, 2017

Den första innovationsagendan för grafen togs fram 2013. Det internationella landskapet ser annorlunda ut i… Läs mer »

Ny utlysning öppnad 31 oktober

Publicerat: 1 november, 2017

Utlysningen ”Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen – våren 2018” har öppnats. I denna utlysning finansieras innovationsprojekt… Läs mer »

Workshoppar under hösten

Publicerat: 12 oktober, 2017

SIO Grafens workshoppar syftar till att skapa nya samarbeten för att förbättra produkter och material med hjälp av… Läs mer »