Ny rapport: AI och grafen

Publicerat: 16 november, 2020

Sophie Charpentier och Johan Ek Weis från Chalmers Industriteknik har arbetat fram rapporten: ”Artificiell intelligens för grafeninnovation”.

Rapporten ger en bild av hur utvecklingen av AI- och grafenområdena kan dra nytta av varandra och pekar på intressanta möjligheter som kräver samarbete.

Läs hela rapporten här!