Möt investerare på Graphene Connect

Publicerat: 8 maj, 2015

I samband med Graphene Week 2015 i Manchester möts inte bara forskare och industri inom Graphene Flagship. Det hålls även en exklusiv matchmaking för (små- och medelstora) företag och investerare inom ramen för Graphene Connect.

Graphene Flagship anordnar under namnet Graphene Connect regelbundet workshoppar. Ofta handlar det om att låta forskare och industri mötas över gemensamma frågor.

I samband med Graphene Week i Manchester den 22 till 26 juni anordnas Graphene Connect Investment Opportunities, vilken vänder sig till investerare och entreprenörer/företag som vill söka finansiering inom grafen. Målsättningen är att introducera grafen som ett lovande investeringsområde för affärsänglar samtidigt som man skapar en arena för små- och medelstora företag och investerare att mötas.

Den 22 juni 2015 klockan 12.30 till 18.30 pågår workshoppen där det ges möjlighet att presentera idéer och pitchar.

Mer info och anmälan > (begränsat antal platser)
Allt om Graphene Week 2015 >