Graphene-based integrated photonics for next-generation datacom and telecom

Publicerat: 8 oktober, 2018

Nature Reviews Articles 1 oktober 2018

Artikeln handlar om hur man kan använda grafen i viktiga systemkomponenter för fiberoptisk kommunikation. Dagens samhälle baseras idag mycket på vår tekniska förmåga att kommunicera. En viktig del i denna teknik är fiberoptisk kommunikation. Idag så har vi denna kommunikationsteknik ända fram till vårt hem, men den utgör också en viktig del av det stora kommunikationsnätverket som binder ihop städer och företag.

Kapaciteten i detta nät bygger på att man har komponenter med tillräcklig bandbredd och kapacitet att kunna överföra information. I en artikel i Nature beskrivs hur fiberoptiska sändare-mottagare kan realiseras med hjälp av grafen och vilka fördelar det innebär. Man kan uppnå både hög prestanda och få tillverkningsvinster. Detta är något som forskare inom företag som Ericsson och Nokia inom Graphene Flagship, eftersträvar och är del av i utvecklingen.

Läs hela artikeln här >>