Färsk grafenrapport att läsa

Publicerat: 14 januari, 2021

SIO Grafens Research Intelligence Report Series publiceras två gånger om året. Här lyfts några av de mest intressanta forskningsresultaten kring grafen som framkommit de senaste månaderna. Ett perfekt sätt att hålla sig uppdaterad.

Läs rapporten här!