Har du rätt verktyg för produktlansering, eller måste du skapa dem själv?

Ett seminarium om immaterialrätt, standardisering och ackreditering kring grafen och nanocellulosa. Med avstamp i en generell approach kring produktlansering dyker vi djupare ner i verktygslådan för att undersöka vad det är just du skulle behöva för att övertyga på marknaden. Seminariet hålls digitalt via Teams. Länk skickas ut till deltagarna två dagar innan mötet.

Läs mer och anmäl dig här!

Seminariet är en del i det Vinnova-finansierade projektet ”Grafen och nanocellulosa, från gapanalys till stärkt svensk konkurrenskraft med standardiseringsverktyg” som pågår under 2021 och där huvudsyftet är att skapa ett svenskt engagemang för standardisering av avancerade material. Seminariet arrangeras av Chalmers Industriteknik, RISE och SIS.

Typ: Seminarie

Datum: 16 mars 2021