De möjliggör natriumjon-batterielektroder med skräddarsydd grafen-mikrostruktur

Publicerat: 2 november, 2021

I projektet NaGrams var utmaningen att identifiera flera olika verktyg för att snabba på utvecklingen av en speciell typ av batterielektroder. Nu har man hittat nya sätt att göra det möjligt.

– Lärdomarna kring grafenets användande var att det ändrar flera av elektrodernas och formuleringarnas egenskaper, och kompromisser behövs då processbarheten, sprickbildningen, torktiderna etcetera behövde tas i beaktning, inte bara batteriprestandan, säger Tommi Remonen, projektledare vid Graphmatech.

Läs hela pressreleasen här >>