Internationellt samarbete för grundforskning om 2D material (FLAG-ERA)

Vetenskapsrådet finansierar internationella samarbeten för grundforskning om 2D-material. Utlysningen sker via det europeiska samverkansprogrammet FLAG-ERA III, där Vetenskapsrådet avsatt budget inom delutlysning ”Graphene – Basic research”

Ansökan till FLAG-ERAs konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator i FLAG-ERAs ansökningssystem. OBS! För ansökan om grundforskningsprojekt ska projektledare som företräder en svensk partner i konsortiet, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma.

 

Inom utlysningen finns även möjlighet för svenska aktörer att delta i internationella samarbetsprojekt för behovsstyrd forskning och innovation. Läs mer om den delen av utlysningen hos Vinnova.